Zaprojektuj i wybuduj

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Inwestorów, skupionych na prowadzeniu własnej działalności, służymy profesjonalnym wsparciem i wieloletnim doświadczeniem, od momentu narodzin koncepcji budowy, aż po przekazanie obiektu do eksploatacji.

Idea

Wspieramy naszych Inwestorów od chwili zaistnienia potrzeby budowy nowego lub rozbudowy istniejącego obiektu. Kompleksowo podchodzimy do problemu analizy wybranej lokalizacji, weryfikując ją pod względem formalnym, a także biorąc pod uwagę uwarunkowania terenowe. 

Koncepcja

Opracowanie profesjonalnej koncepcji inwestycji stanowi podstawę sukcesu całego przedsięwzięcia. Na bieżąco konsultujemy z Inwestorem układ funkcjonalny, dbając o optymalizację rozwiązań pod względem technicznym i ekonomicznym.

Analiza technologii

Nasi doświadczeni inżynierowie pozostają do pełnej dyspozycji Inwestora w momencie tworzenia założeń technologii do projektu. Pomagamy w doborze systemów zarówno magazynowania, jak i załadunku, mając na uwadze dobór najlepszych rozwiązań oraz ich innowacyjność.

Opracowanie projektu

Nad opracowaniem dokumentacji do pozwolenia na budowę czuwa zespół projektantów i konstruktorów. W imieniu Inwestora występujemy do gestorów mediów, wykonujemy kompletną pełnobranżową dokumentację budowlaną wraz z modelami 3D i wizualizacjami. Uzyskujemy wszelkie niezbędne pozwolenia, przeprowadzając w imieniu Inwestora całą procedurę formalno-prawną.

Realizacja prac budowlanych

Za sprawną, zgodną z harmonogramem realizację inwestycji odpowiada zespół kierowników i inżynierów budowy. Dbając o zadowolenie naszych Klientów pozostajemy otwarci na wprowadzanie zmian projektowych również na etapie prac budowlanych. Koordynujemy prace ekip budowlano-montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych. Monitorujemy postępy realizując wszystkie nasze inwestycje w ustalonych z Inwestorem ramach czasowych.

Uruchomienie obiektu

Kompleksowa realizacja inwestycji obejmuje również rozruch, testy instalacji i urządzeń, w tym technologii. Następnie uzyskujemy pozwolenie na użytkowanie dla obiektu i pozostajemy do dyspozycji Inwestorów na całym etapie jego eksploatacji, oferując szybki i sprawny serwis gwarancyjny.

Realizacje

Niesamowite efekty naszej codziennej pracy, możesz zobaczyć na podstronie realizacje.

Zobacz realizacje