Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Firma STALBAU sp. z o. o. sp. k. z siedzibą przy ul. Łazówka 43A, 34-100 Wadowice, otrzymała na podstawie umowy POIR.03.04.00-12-0566/20-00
dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 „Dotację na Kapitał Obrotowy z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”
w wysokości 127 128,00 zł.
Kwota ta jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest osiągnięcie założonych celów i wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie takich jak utrzymanie działalności gospodarczej przez określony w umowie okres oraz zrealizowanie określonego tą umową zakresu rzeczowo-finansowego.

Wróć do aktualności